Dynamický nákupní systém: Vyhrazený DNS pro provozní potřeby ÚJF (drogerie a kancelářské zboží) 2019 -2023

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P19V00000035
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: 111111
Datum otevření: 25.03.2019
Datum zavedení: 24.04.2019 11:00
Datum ukončení: 31.12.2023 23:00

Název a popis předmětu

 • Název: Vyhrazený DNS pro provozní potřeby ÚJF (drogerie a kancelářské zboží) 2019 -2023
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení vyhrazeného DNS na dodávky zboží určeného pro běžný provoz ÚJF, zejména dodání drogerie, pracovních oděvů a kancelářských potřeb v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele, které jsou definovány CPV kódy uvedenými v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
  Tento dynamický nákupní systém bude zaveden dynamický nákupní systém s využitím výhrady podle §38 Zákona, tj. je a bude vyhrazen jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců musí být v souladu s § 38 odst.2 Zákona doložena v žádosti o účast potvrzením Úřadu práce České republiky

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS