Přijatá zpráva - ostatní

Dynamický nákupní systém Vyhrazený DNS pro provozní potřeby ÚJF (drogerie a kancelářské zboží) 2019 -2023
Odesílatel Lucie Smolová
Organizace odesílatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. [IČO: 61389005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2022 13:40:18
Předmět Oznámení o změně zadávací dokumentace

Dobrý den,

Zadavatel oznamuje úpravu zadávací dokumentace příslušného DNS a to následovně:

1) Reaguje na změnu faktických okolností tak, že mění dobu trvání výše uvedeného DNS, tj. prodlužuje jeho trvání do konce roku 2023 (31. 12. 2023).

2) Změnou doby trvání výše uvedeného DNS se mění název příslušného DNS na „Vyhrazený DNS pro provozní potřeby ÚJF (drogerie a kancelářské zboží) 2019 -2023“.

3) Zadavatel reaguje na novelizaci ZZVZ od 1. 1. 2021, konkrétně na změny v přístupu k tzv. odpovědnému veřejnému zadávání, a to tím, že v rámci Zadávací dokumentace upozorňuje na zohlednění sociálně a environmentálně odpovědného zadávání, které se promítá do následných dílčích veřejných zakázek v příslušném DNS.

4) S ohledem na změnu statutárního orgánu UJF, tj. jmenování nového ředitele od 01. 06. 2022, byla Zadávací dokumentace v tomto smyslu upravena. Dále došlo ke změně kontaktních osob Zadavatele.

5) V rámci ZD bylo doplněno prohlášení Zadavatele k ochraně osobních údajů viz odst. 3 ZD.

6) Zadavatel reaguje na činnost Ruska destabilizujícího situaci na Ukrajině doplněním přílohy č. 4 k Zadávací dokumentaci, tj. čestným prohlášením dodavatele o splnění podmínek sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576.

Všechny změny jsou zapracovány v dokumentech viz sekce „Zadávací dokumentace“ příslušeného DNS.

S pozdravem,
L. Smolová


Přílohy
- ZD_Vyhrazeny_DNS_PROVOZ_AKTUALIZACE.pdf (571.14 KB)