Veřejné zakázky Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
IČO: 61389005
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031358
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka hmotnostního spektrometru s indukčně buzeným plazmatem (ICP-MS)
podlimitní Hodnocení 28.05.2024 14.06.2024 08:00
Photomultipliers for ECAL@HADES - FAIR III
nadlimitní Hodnocení 16.04.2024 13.06.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje
nadlimitní Zadávání 13.11.2019 19.11.2019 10:00
všechny zakázky