Veřejné zakázky Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
IČO: 61389005
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031358
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Acoustic emission system set
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 20.08.2019 13:00
Monochromatická vysokorychlostní kamera
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2019 19.08.2019 13:00
Mobilní detektory CRREAT
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 16.08.2019 14:00
Position sensitive detector
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 09.08.2019 13:00
YAG nanosecond laser CANAM
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 29.07.2019 13:00
12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek
nadlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 29.07.2019 12:00
Spektrometrické systémy
nadlimitní Hodnocení 03.05.2019 03.06.2019 10:00
Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 12.10.2018 27.11.2018 16:00
všechny zakázky