Veřejná zakázka: Photomultipliers for ECAL@HADES - FAIR III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 732
Systémové číslo: P24V00000020
Evidenční číslo zadavatele: PMT
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016382
Datum zahájení: 16.04.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Photomultipliers for ECAL@HADES - FAIR III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotonásobičů pro detektor ECAL. Každý fotonásobič musí obsahovat patici. Fotonásobiče musí plně odpovídat požadavkům a specifikaci stanovené zadavatelem. Dodávka zahrnuje celkový předpokládaný rozsah 110 fotonásobičů (včetně patic) a k tomu 10 dalších patic jako náhradních dílů. Součástí dodávky fotonásobičů jsou i případné dodatečné práce a/nebo dodávky a bezplatná licence k užívání dodávky pro potřeby projektu, včetně jeho navazujících fází. Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v Technické specifikaci, která je přílohou závazného návrhu smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

The scope of the Public Contract concerns delivery of the photomultipliers for ECAL detector. Each photomultiplier shall include a socket. The photomultipliers shall fully comply with the requirements and specification stipulated by the Contracting Authority. The supply includes a total estimated range of 110 photomultipliers (including sockets) plus 10 additional sockets as spare parts. The supply of photomultipliers shall also include potential additional works and/or deliveries, and a free licence to use the supply for the needs of the Project, including its follow-up phases. The detail description of the subject matter of this Public Contract is provided in the Technical Specification attached to the binding draft of Contract which is attached as Annex No. 1 to the Tender Documentation.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031358

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pro podání nabídky elektronickou cestou použijí dodavatelé certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, který je k dispozici on-line na adrese https://ezak.ujf.cas.cz

For Bid submission by electronic means Suppliers shall use the certified electronic tool E-ZAK available on-line at https://ezak.ujf.cas.cz?lang=en

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy