Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka HPLC systému s příslušenstvím (RES-HUM)
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 23.05.2024 08:00
Vysokoteplotní vakuová pec (OP JAK - FerrMion)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2024 14.05.2024 08:00
Photomultipliers for ECAL@HADES - FAIR III
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 13.06.2024 10:00
Dodávka rohových ventilů (FerrMion)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 08:00
Dodávka stolního počítače (AMULET)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 23.04.2024 08:00
Dodávka analytického systému s AFM a Ramanovskou spektrometrií
nadlimitní Vyhodnoceno 03.04.2024 07.05.2024 08:00
Dodávka vakuometrů a maxi - regulátoru pro vakuový provoz (FerrMion)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 15.04.2024 08:00
Monitor tlouštěk pro MBE komoru (OP JAK - FerrMion) / Thickness Monitor for MBE chamber (OP JAK - FerrMion)
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2024 17.04.2024 08:00
Dodávka laboratorního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 02.04.2024 08:00
Dodávka vakuových komponentů (FerrMion)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 25.03.2024 08:00
Stolní elektronový mikroskop s příslušenstvím (AMULET)
podlimitní Zadáno 01.03.2024 19.03.2024 08:00
Dodávka diskového serveru s příslušenstvím a instalací (ALICE 2024)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2024 06.03.2024 08:00
Dodávka výpočetní techniky, příslušenství a tonerů 01/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2024 04.03.2024 08:00
Vertikální elektronová děla s příslušenstvím pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion) / Vertical electron beam evaporator with accessories for MBE system (OP JAK - FerrMion)
podlimitní Zadáno 13.02.2024 01.03.2024 08:00
Dodávka zdroje atomárního kyslíku, nízkoteplotní a vysokoteplotní efúzní cely pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion) / Delivery of an oxygen atom source, low-temperature and high-temperature effusion cells for the MBE system (OP JAK - FerrMion)
podlimitní Zadáno 12.02.2024 29.02.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››