Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém vyčítání 2 sektorů ECAL - dělič vysokého napětí pro fotonásobič a součásti vysokonapěťového vyčítacího systému - II. (FAIR II)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 08:00
Rámcová dohoda na dodávky laboratorních chemikálií 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
Spotřební laboratorní materiál 01/2023 (RAMSES)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 20.02.2023 10:00
Ultrazvuková čistička včetně příslušenství (RAMSES)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 20.02.2023 11:00
Úklidové a čistící prostředky 01/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.01.2023 06.02.2023 08:00
Dodávka scintilačních detektorů do automobilu - II. (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Dodávka bleskodetektorů VLF a UHF (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2022 10.01.2023 10:00
Dodávka automatických vypouštěcích platforem ze střechy vozu pro UAV (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2022 05.01.2023 10:00
Dodávka pozemních stanic pro vzdálené řízení dronů s měřícím systémem (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 30.12.2022 09:00
Dodávka scintilačních detektorů do automobilu (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 30.12.2022 10:00
Dodávka detektorů elektrického pole (CRREAT)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 30.12.2022 08:00
Spotřební laboratorní materiál 11/2022 (RAMSES) - II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2022 19.12.2022 12:00
Dodávka centrifugy pro zpracování pozaďových vzorků pro AMS (RAMSES)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 19.12.2022 10:00
Dodávka zařízení na přípravu ultračisté vody pro zpracování pozaďových vzorků pro AMS (RAMSES)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 19.12.2022 11:00
Dodávka serverů a disků pro oddělení OJS
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2022 06.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››