Veřejná zakázka: Experimental cave and control hutch for the BEER instrument at ESS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 663
Systémové číslo: P23V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-030478
Datum zahájení: 13.07.2023
Žádost o účast podat do: 21.08.2023 14:00
Předběžnou nabídku podat do: 09.10.2023 11:00
Nabídku podat do: 05.03.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Experimental cave and control hutch for the BEER instrument at ESS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v konstrukci experimentální kobky a kontrolní kabiny pro instrument BEER ("Beamline for European Engineering Research"), který je nepeněžitým příspěvkem České republiky do výstavby velké výzkumné infrastruktury ESS ("European Spallation Source") v Lundu ve Švédském království. Zadavatel spolupracuje na návrhu, výstavbě a realizaci tohoto instrumentu s ESS a partnery. Pro realizaci projektu ESS je nutná kvalifikovaná práce a úzká koordinace mezi mnoha subjekty (včetně dodavatele, zadavatele, zahraničních partnerů a ESS). Výsledná konstrukce musí splňovat všechny normy a požadavky (včetně požadavků na radiační bezpečnost) pro její začlenění spolu s instrumentem do infrastruktury ESS pro výzkum, vývoj a inovace. Práce požadované v rámci této veřejné zakázky jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách včetně smlouvy a technické specifikace. /
The subject of the public contract is the construction of an experimental cave and control hutch for the BEER ("Beamline for European Engineering Research") instrument, which is the Czech Republic's in-kind contribution to the construction of a large research infrastructure at ESS ("European Spallation Source") in Lund, Sweden. The Contracting Authority is cooperating with ESS and partners in the design, construction and implementation of this instrument. The ESS project requires competent work and close coordination between many actors (including the contractor, the contracting authority, foreign partners and ESS). The resulting construction must meet all standards and requirements (including radiation safety requirements) for its integration together with the instrument into the ESS infrastructure for research, development and innovation. The work required under this procurement is described in more detail in the tender documentation and its annexes, including the contract and the technical specification.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031358

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje / by means of electronic tool E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky