Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2021 - 2024

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P20V00000140
DNS v režimu zákona: Ne
Datum otevření: 18.01.2021
Datum zavedení: 18.01.2021 12:00
Datum ukončení: 31.12.2024 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2021 - 2024
 • Stručný popis předmětu:
  Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
  Předmět plnění veřejné zakázky bude dle možností zadavatele specifikován na konkrétní místo plnění (pracoviště). Zadavatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí zadavatele nevzniká dodavateli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Zakázky v DNS