Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2021 - 2024

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P20V00000138
DPS under the Act regime: No
Date of start: 18.01.2021
Date of implementation: 18.01.2021 13:00
Date of termination: 31.12.2024 23:59

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2021 - 2024
 • Brief subject description:
  Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
  Předmět plnění veřejné zakázky bude dle možností zadavatele specifikován na konkrétní místo plnění (pracoviště). Zadavatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí zadavatele nevzniká dodavateli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak.

Estimated value

 • Estimated value: 1 000 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 61389005
 • Postal address:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

URL addresses

Contracts in DPS