Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2021 - 2024
Odesílatel Lucie Smolová
Organizace odesílatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. [IČO: 61389005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 15:27:14
Předmět Oznámení o změně zadávací dokumentace

Dobrý den,

Zadavatel oznamuje změnu zadávací dokumentace příslušného DNS a to následovně:

1) Reaguje na změnu faktických okolností tak, že mění dobu trvání výše uvedeného DNS, tj. prodlužuje jeho trvání do konce roku 2024 (31. 12. 2024).

2) Změnou doby trvání výše uvedeného DNS se mění název příslušného DNS na „Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2021 - 2024“.

3) Zadavatel dále oznamuje doplnění zadávacích podmínek o informaci k aplikaci čl. 115 nařízení Komise (ES), tj. o požadovanou spolupráci vítězného dodavatele při plnění dílčích zakázek financovaných ze zdrojů EU, více viz článek 21 Zadávací dokumentace.

4) Na základě opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícího situaci na Ukrajině Zadavatel dále požaduje splnění podmínek dle nařízení Rady EU č. 2022/576, více viz článek 22 Zadávací dokumentace a příloha č. 3 – EU Legislativa.

Všechny změny jsou zaneseny v aktualizované Zadávací dokumentaci viz příloha této zprávy a příslušné DNS.

S pozdravem,
L. Smolová


Přílohy
- ZD_DNS_Drogerie_mimo rezim_2021_2024.pdf (995.72 KB)