Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského IT vybavení

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000102
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050058
Datum otevření: 09.12.2022
Datum zavedení: 20.01.2023 00:00
Datum ukončení: 31.12.2043 23:55

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského IT vybavení
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup kancelářského IT vybavení, konkrétně PC, monitorů, notebooků, tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně jejich příslušenství. Dle požadavků se bude jednat o nové zboží. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. Lhůty plnění, obchodní, technické a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle § 141 ZZVZ nebo v oznámení ve smyslu § 215 odst. 4 v návaznosti na § 215 odst. 3 ZZVZ stanoveno jinak.
  DNS není rozdělen do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ.


  Z důvodu nastavení funkcionalit systému bylo nutné uvést datum ukončení DNS, avšak zadavatel zavádí DNS na dobu neurčitou.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS