Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka hmotnostního spektrometru s indukčně buzeným plazmatem (ICP-MS)
below-the-threshold Receipt of tenders 28.05.2024 14.06.2024 08:00
Dodávka turbomolekulárních, bezolejových a membránových vývěv - II. (FAIR III)
small-scale public contract Awarded 22.05.2024 03.06.2024 08:00
Dodávka HFC monitorů kontaminace
small-scale public contract Awarded 17.05.2024 28.05.2024 08:00
Dodávka výpočetní techniky, příslušenství a tonerů 04/2024
not under the Act regime Awarded 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Dodávka vakuových pump a vakuových ventilů (FerrMion)
small-scale public contract Awarded 14.05.2024 03.06.2024 09:00
Dodávka lyofilizátoru s vakuovou pumpou a příslušenstvím (RES-HUM)
small-scale public contract Awarded 06.05.2024 20.05.2024 08:00
Dodávka lapačů olejových par (FAIR III)
small-scale public contract Awarded 06.05.2024 17.05.2024 08:00
Dodávka HPLC systému s příslušenstvím (RES-HUM)
below-the-threshold Evaluated 03.05.2024 23.05.2024 08:00
Vysokoteplotní vakuová pec (OP JAK - FerrMion)
small-scale public contract Awarded 29.04.2024 14.05.2024 08:00
Photomultipliers for ECAL@HADES - FAIR III
above-the-threshold Receipt of tenders 16.04.2024 13.06.2024 10:00
Dodávka rohových ventilů (FerrMion)
small-scale public contract Awarded 15.04.2024 26.04.2024 08:00
Dodávka stolního počítače (AMULET)
small-scale public contract Awarded 11.04.2024 23.04.2024 08:00
Dodávka analytického systému s AFM a Ramanovskou spektrometrií
above-the-threshold Evaluated 03.04.2024 07.05.2024 08:00
Dodávka vakuometrů a maxi - regulátoru pro vakuový provoz (FerrMion)
small-scale public contract Awarded 28.03.2024 15.04.2024 08:00
Monitor tlouštěk pro MBE komoru (OP JAK - FerrMion) / Thickness Monitor for MBE chamber (OP JAK - FerrMion)
below-the-threshold Awarded 22.03.2024 17.04.2024 08:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››