Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 - 2024
Odesílatel Viktorie Dašková
Organizace odesílatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. [IČO: 61389005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2018 14:55:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Aktualizovaná zadávací dokumentace


Přílohy
- DNS_8.1.18.pdf (2.10 MB)