Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na dodávky IT příslušenství, AV techniky, tiskáren a dalšího souvisejícího zboží pro rok 2022–2023

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Terminated
This dynamic purchasing system was terminated.

DPS system number: P22V00000047
DPS under the Act regime: No
Date of start: 14.07.2022
Date of implementation: 09.08.2022 16:00
Date of termination: 29.12.2023 23:00

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém na dodávky IT příslušenství, AV techniky, tiskáren a dalšího souvisejícího zboží pro rok 2022–2023
 • Brief subject description:
  Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek:
  * dodávky IT příslušenství a úložišť, se jedná o dodávky běžného počítačového příslušenství, programového vybavení a úložišť – pracovních stanic;
  * dodávky síťových a počítačových serverů;
  * dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek,
  * dataprojektorů a další audiovizuální techniky.
  Součásti uvedených dodávek může být i montáž a instalace v místě plnění. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
  Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.

Estimated value

 • Estimated value: 1 900 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 61389005
 • Postal address:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

URL addresses

Contracts in DPS