Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka laboratorního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 02.04.2024 08:00
Dodávka vakuových komponentů (FerrMion)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 25.03.2024 08:00
Stolní elektronový mikroskop s příslušenstvím (AMULET)
podlimitní Zadáno 01.03.2024 19.03.2024 08:00
Dodávka diskového serveru s příslušenstvím a instalací (ALICE 2024)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2024 06.03.2024 08:00
Dodávka výpočetní techniky, příslušenství a tonerů 01/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2024 04.03.2024 08:00
Vertikální elektronová děla s příslušenstvím pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion) / Vertical electron beam evaporator with accessories for MBE system (OP JAK - FerrMion)
podlimitní Zadáno 13.02.2024 01.03.2024 08:00
Dodávka zdroje atomárního kyslíku, nízkoteplotní a vysokoteplotní efúzní cely pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion) / Delivery of an oxygen atom source, low-temperature and high-temperature effusion cells for the MBE system (OP JAK - FerrMion)
podlimitní Zadáno 12.02.2024 29.02.2024 08:00
Loadlock systém a UHV komora pro MBE soustavu (OP JAK)
podlimitní Zadáno 02.02.2024 23.02.2024 08:00
Manipulátor vzorků pro MBE systém (OP JAK)
podlimitní Zadáno 26.01.2024 19.02.2024 08:00
Rámcová dohoda na dodávky drogistického zboží a úklidových pomůcek – III. (2024 – 2025)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 06.02.2024 08:00
Rámcová dohoda na dodávky plynů a pronájem tlakových lahví 2024 - 2025
podlimitní Zadáno 22.12.2023 16.01.2024 08:00
Dodávka scrollovací pumpy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2023 08.12.2023 08:00
Dodávka výpočetní techniky, příslušenství a tonerů 03/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2023 05.12.2023 09:00
Spotřební laboratorní materiál 10/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 11.12.2023 08:00
Dodávka blokového termostatu a odstředivého zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 05.12.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016