Veřejná zakázka: Platforma pro HADES - předběžné tržní konzultace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 534
Systémové číslo: P22V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.04.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Platforma pro HADES - předběžné tržní konzultace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel se před zahájením zadávacího řízení rozhodl vést v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, předběžné tržní konzultace. Předmětem tohoto předběžného oznámení je zahájení předběžných tržních konzultací pro veřejnou zakázku na dodávku platformy pro experimentální zařízení HADES v rámci projektu FAIR včetně výroby, dopravy a instalace platformy v Darmstadtu.

Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená a účastnit se tak mohou všichni potenciální zájemci o předmětnou veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou probíhat písemně prostřednictvím e-mailu. Pro účast v předběžných tržních konzultacích se přihlaste na adrese zakazky@holec-advokati.cz nebo rovnou zasílejte na tuto adresu své odpovědi na níže uvedené dotazy, a to nejpozději do 14 dnů od vyhlášení PTK, tj. do 6. 5. 2022.

Zadavatel si vyhrazuje právo uvedenou lhůtu pro přihlášení prodloužit, a to stejnou formou, jakou oznámil zahájení těchto předběžných tržních konzultací.

Hlavním účelem těchto předběžných tržních konzultací je konzultace následujících otázek s dodavateli dle zadání týkajícího se připravované veřejné zakázky (viz připojené soubory STEP a PNG v oddíle Veřejné dokumenty). STEP soubor obsahuje úplný model platformy. PNG soubor naznačuje jednotlivé podsestavy vrchních nosných rámů, které jsou ve formě svařenců. Barvy jsou pouze pro odlišení jednotlivých celků a nemají žádný další význam.

Nosné rámy a pilíře včetně výztuh jsou ve formě svařenců. Svařence pilířů a nosných rámů jsou spojeny pomocí šroubových spojů. Šroubové spoje jsou realizovány dle modelu ve STEP souboru pomocí spojovacích prvků odpovídajících rozměrů, které je možné v modelu najít. Pevnostní třída spojovacích prvků je 8.8.
Materiál je konstrukční ocel S355J2 ve formě profilů a plechů dle modelu ve STEP souboru.
Rozměrové tolerance svařenců pro neobrobené prvky jsou ve třídě C dle ČSN ISO 13920. Tolerance délkových rozměrů (délka a šířka pro nosné rámy a výška pilíře) jsou totožné se zmíněnou normou avšak s nulovou pozitivní odchylkou +0 mm/-(dle normy).

Zadavatel požaduje od účastníků těchto konzultací zodpovědět následující otázky: Jaká by byla předpokládaná cena dodávky (včetně výroby, dopravy a instalace platformy v Darmstadtu, s rozlišením jednotlivých cenových položek), dostupnost materiálu a délka výroby a instalace?

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031358

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Radlická 3185/1c
150 00 Praha 5
e-mail: zakazky@holec-advokati.cz
tel.: +420 296 325 235

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy